Wednesday 8 March 2017

Naistenpäivänä


Kansainvälinen naistenpäivä, alun perin kansainvälinen työssäkäyvien naistenpäivä, juontaa juurensa
Yhdysvaltoihin, 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, jolloin vaatetusteollisuuden työllistämät naiset protestoivat työolosuhteitaan ja palkkaustaan Amerikan sosialistisen puolueen johdolla. Kansainväliseksi naistenpäiväksi vakiintui lopulta 8.  maaliskuuta, kun pietarilaiset tekstiiliteollisuuden naistyöntekijät lakkoilivat kyseisenä päivänä, vuonna 1917, puutteellisen elintarviketilanteen ja ensimmäisen maailmansodan lopettamiseksi. YK virallisti kansainvälisen naistenpäivän vuonna 1975, jonka se oli myös julistanut viralliseksi naistenvuodeksi.


Nyt sata vuotta myöhemmin tuntuu kuitenkin harmillisesti siltä, että kansainvälisen naistenpäivän alkuperäinen ajatus - juhlistaa naisten oikeuksia ja tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa -  hukkuu valtavan kulutustavara-aallon alle. Toki on kaunis ajatus, että miehet muistavat tänään elämänsä naisia pienin lahjoin, mutta  etkö sinäkin vaihtaisi kaikki saamasi kukat ja lahjat siihen, että naisten oikeudet ja tasa-arvo toteutuisivat vuoden jokaisena päivänä? Niinpä - varsinkin, kun suurimmalla volyymillä meille markkinoitavat lahjat on usein valmistettu naisten ja tyttöjen kustannuksella, joiden elämässä eivät toteudu puoletkaan niistä oikeuksista tai siitä tasa-arvosta, josta me saamme nauttia.

Jos siis tiedät saavasi lahjoja tänään, neuvoisin ohjaamaan mielitiettysi, isäsi tai veljesi ostamaan ne yrityksiltä, jotka tekevät globaalia työtä naisten aseman ja elinolosuhteiden parantamiseksi. Hyviä esimerkkejä ovat kotimaiset Ragamuf, Sukhi-matot, Mifuko ja Tikau. Suositeltavaa on myös katsoa ympärilleen ja miettiä tarvitseeko oikeasti mitään, vai voisiko lahjarahat ohjata mieluummin suoraan hyväntekeväisyysorganisaatiolle? Itse aion tehdä lahjoituksen Solidaarisuudelle, joka tekee tärkeää työtä naisten oikeuksien ja voimaannuttamisen eteen.


Muistetaan myös iloita siitä, että vaikka tasa-arvon suhteen on vielä Suomessakin parannettavaa, on sen suhteen myös otettu huomattavia edistysaskelia jo yhden vuosisadan aikana. Kirjoittaessani katselen kuvaa yhdestä naisesikuvastani, Isoisoäidistäni Vienosta (1910-2010), joka ehti nähdä 100-vuotisen elämänsä aikana huiman kehityksen naisten oikeuksissa ja sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että tasa-arvo toteutuu ja ottaa kehitysaskelia myös seuraavan sadan vuoden ajan. Hyvää naistenpäivää!

No comments:

Post a Comment

The Wilde Things . All rights reserved. BLOG DESIGN BY Labinastudio.