Tuesday, 19 August 2014

LINEN, COPPER AND GLASSSome new things for when I go back to my apartment in the beginning of September. I couldn't quite honestly give a damn about thread count when it comes to bed sheets, but will splurge on ones made of linen. There's something enchanting in the roughness of it against your skin. Purple really isn't my colour, but these bend towards blue, and the white dotted print was just too adorable, reminds you of snow, does it not? The copper fever continues to run wild, and you should be proud of me for walking out of Stockmann's with just this one piece (there'll be no stopping me if I end up going back). The candle holders are the larger, heavier Marimekko version of the traditional Iittala 'Kivituikku', which I've never liked much, but these, I felt, are spot on. There's probably a, what, 1,5cm difference in their size... But it's the little things, no?

Uutuuksia asuntoani varten, jonne palaan taas syyskuussa koulun alkaessa. En innostu lainkaan thread countista, mutta pellavalakanoista olen valmis maksamaan. Niiden karkeudessa ihoa vasten on jotain todella vastustamatonta. Lila ei ole värini, mutta nämä taittavat riittävän paljon siniseen, ja valkoinen täpläkuosi oli kerrassaan vastustamaton. Muistuttaa lumisadetta, eikö? Kuparikuume kiihtyy, joten olkaamme ylpeitä siitä, että kykenin pidättelemään itseäni ja kävelin Stockmannilta vain tämä yksi kehys mukanani (en anna takeita siitä, että kykenen samaan uudestaan). Tuikut ovat Iittalan painavampaa, suurempaa Marimekko-versiota perinteisestä Kivituikusta. En ole koskaan liiemmin pitänyt Kivituikuista, mutta nämä ovat mielestäni täydelliset. Kokoeroa perinteisiin on varmaan alle 1,5cm, mutta elämässähän on kyse niistä pienistä asioista, vai mitä?Photograph by Emma Wilde

Monday, 18 August 2014

PÖLLÖT, WOODEN EYEWEARA picture of a pair of Pöllöt (Owls in Finnish) first lashed in front of my eyes when I was quite innocently lurking around Facebook some month ago. Approximately fifteen minutes from having first seen them, I had browsed through their entire collection, added half of it on my mental wishlist,  and sent an email to wonderful Lisa, their PR person, about my interest of the brand. A week or so after, I found myself seated opposite her and the other half of Pöllöt founders, Atte, fervently interviewing them on the brand's past, the products, and future plans. Atte and Konsta, the duo behind it all, study agriculture and forestry together at the Helsinki University. Both enterprising personalities, they decided to put up a business together, and discovered wooden sunglasses online - and the rest is history. Lisa, the newest member of the team, is responsible for the Pöllöt blog, collaborations, and the brand's visibility in the social media. With nearly four thousand likes on Facebook, and seven hundred followers on Instagram, Pöllöt is gaining some heavy-weight popularity. In the middle of all the hype, I wanted to know where the brand started from, and what plans the team has for it's future. 

As for the styling of these photographs I can say, that even if the beach was tempting, I knowingly went for the more autumn-y outfits. There's no denying of what is inescapably ahead of us, so in with the leathers and furs! Then again, we might all collectively have faith in our friend, the sun, for not necessarily disappearing, even if the weather is treacherously cooling. Some call it denying the facts, I call it optimism (enjoy it whilst it lasts, come slush and say hello to the realist  pessimist)! However, I have (once) tanned whilst lying in the snow, so I wouldn't question the necessity of sunglasses in January! Oh, and read right to the end, there's a goodie waiting for you there!

Kuva Pöllöistä läsähti silmieni eteen selaillessani ihan viattomana Facebookia noin kuukausi sitten. Vartin päästä ensinäkemästä, olin jo selannut Pöllöjen nettikaupan läpi, lisännyt ainakin puolet malleista henkiselle toivelistalleni, ja lähettänyt sähköpostia mielenkiinnostani Pöllöjä kohtaan ihanalle Lisalle, Pöllöjen PR-vastaavalle. Hassua, mitä kaikkea internetin ihmeellinen maailma mahdollistaakaan. Viikon päästä istuinkin jo Lisaa ja Pöllöjen toista perustajaa Attea vastapäätä, haastatellen heitä tulisesti Pöllöjen menneisyydestä, tuotteista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Atte ja Konsta, kaksikko kaiken takana, opiskelevat yhdessä maa- ja metsätaloutta Helsingin yliopistossa. Molemmat ovat yrittäjähenkisiä persoonia, joten he päättivät perustaa yhdessä yrityksen. Puiset aurinkolasit he löysivät tutkittuaan Amerikkalaisia verkkokauppoja - ja loppu onkin historiaa.  Lisa, Pöllötiimin uusin jäsen, huolehtii Pöllöjen blogista, yhteistöistä, ja näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Lähes neljätuhatta tykkäystä Facebookissa ja seitsämänsataa seuraajaa Instagramissa kertovat Pöllöjen nopeasti kasvavasta suosiosta. Tahdoin ottaa selvää, millainen on hypetyksen keskellä pyörivän brändin menneisyys ja millaisia ovat Pöllöjen tulevaisuudensuunnitelmat.

Kuvien stailauksen puolesta sanon sen verran, että vaikka ranathiekka houkutti, lähdin tietoisesti rakentamaan kuviin syksyisempiä asukokonaisuuksia. Turha kieltää sitä, mikä on väistämättä edessä, nahkaa ja turkista peliin siis. Toisaalta, uskotaanhan kuitenkin yhdessä siihen, ettei ystävämme aurinko välttämättä katoa minnekkään, vaikka säät alkavatkin salakavalasti kylmetä. Jotkut kutsuvat asennettani tosiasioiden kieltämiseksi, minä kutsun sitä optimismiksi (nauttikaahan niin kauan kuin tätä kestää, kunhan loska jonain aamuna yllättää, saatte taas tervehtiä vanhaa realistia pessimistiä)! Olen kuitenkin kerran elämässäni ruskettunut maatessani hangessa, aurinkolasit ovat siis tarpeelliset tammikuussakin. Ja luethan loppuun asti, siellä odottaa yllätys!
   How did Pöllöt come about ? How did you come to establish a brand selling wooden sunglasses?
     Atte: Me and Konsta were running a Christmas tree enterprise, delivering Christmas trees to people's doorstep. We are both enterprising personalities and felt the urge to put up a proper business together. Starting an online store felt like a current and suitable option for us, but we didn't have a good product to start with. We did some research on American online stores, and discovered wooden sunglasses. The product really spoke to us, and we realised that it had not yet found it's way to the Finnish market - however, we were sure that it would have an audience here. Sunglasses felt like a good product, because they are easy enough, not too technical - as for example eletronics would have been - to sell. We felt that wooden sunglasses would be easy for us to market, because we believed in the product, and it fit both our lifestyles and personal style. Thus, it was easier to understand the product, and it's target audience.

    Mistä pöllöt sai alkunsa? Miten päädyitte perustamaan puusankaisia aurinkolaseja myyvän yrityksen?
   Atte: Minä ja Konsta pyöritimme joulukuusi ovelle-yritystä nimeltä joulukuusi.com. Olemme kummatkin yrittäjähenkisiä, ja meillä oli kova halu aloittaa joku bisnes. Verkkokauppa tuntui ajankohtaiselta ja meille sopivalta vaihtoehdolta, mutta tuote puuttui. Tutkimme hieman Amerikkalaisia verkkokauppoja ja löysimme puusankaiset aurinkolasit. Tässä tuotteessa puhutteli tyylikkyys, ja huomasimme, ettei tuote ollut vielä oikein löytänyt Suomen markkinoille – mutta uskoimme sille kuitenkin löytyvän yleisöä.  Aurinkolasit olivat helppo, ei liian tekninen – kuten esimerkiksi elektroniikka- tuote myytäväksi. Koimme, että puusankaisia aurinkolaseja olisi helppo markkinoida, sillä meillä itsellämme riitti uskoa tuotteeseen, ja se sopi elämäntapaamme sekä henkilökohtaiseen tyyliimme. Täten oli helppo määritellä tuotteen kohdeyleisö ja ymmärtää sitä.
Was it challenging to establish a company in the accessory business, and in the middle of your studies?

A: Difficult, maybe, but not impossible. Looking back a year, I know that many things could have been done a lot easier. However, weaving around it all has been a lesson, and definitely an important part of the entire process. I am glad that we decided to go into this together, because if I were doing this on my own, I would have gotten stuck on many things. Now Konsta keeps pushing me forward. 

Lisa: The best part of this all is that it is being run by two different people, who really complement each other. Watching the boys, I've learned that in this business one shouldn't get stuck on being afraid of making a mistake, but rather get on with what they're doing. Things have a way of turning out for the best.Oliko yrityksen perustaminen tällä alalla ja suoraan koulun penkiltä haastavaa?A: haastavaa, muttei ylitsepääsemätöntä. Nyt kun katsoo ajassa vuoden taaksepäin, tietää, että monet hommat olisi voinut tehdä helpomminkin. Puikkelehtiminen on kuitenkin loppupeleissä ollut opettavaista, ja tärkeä osa tätä prosessia. On todella hyvä, että lähdettiin tähän touhuun yhdessä, sillä itse olisin jäänyt monessa kohtaa jumittamaan, jos Konsta ei olisi ollut patistamassa eteenpäin.

Lisa: Parasta tässä on varmasti ollut se, että hommaa on hoitanut kaksi erilaista tyyppiä, sillä he täydentävät ehdottomasti toisiaan. Olen poikien touhua seuraillessani todennut, että näissä hommissa ei pidä koko ajan vain pelätä tekevänsä virheitä, vaan mieluummin tarttua toimeen rohkeasti. 

-     

Where and by whom are your products designed and made?      
A: Our products are made in China, and our associate there also designs them. We receive a catalogue of the models, from which me and Konsta pick our favourites for sale. The products are manufactured in a factory by craftsmen. The manufacturers and designers aren't familiar to us yet, because we haven't yet had the chance to visit the factory. However, the same factory is utilised by an American brand, so we trust that the working conditions are decent. Even so, we are giving some serious consideration to having Pöllöt at least designed in Finland in the future. It won't be possible to have Pöllöt manufactured in Finland in the near future, but it would be great to have a Finnish designer behind the brand's look. All we need is a talented designer!
L: The demand for products designed and made in Finland has grown a lot during recent years, and it would be great to have Pöllöt answer that demand, on the part of design at least.  

  Kuka ja missä tuotteenne suunnitellaan ja valmistetaan?
A: Tuotteemme valmistetaan Kiinassa, ja yhteistyökumppanimme siellä myös suunnittelee tuotteet. Saamme katalogin suunnitelluista malleista, joista sitten valitsemme Konstan kanssa mieluisimmat myyntiin. Tuotteet valmistavat tehtaassa työskentelevät käsityöläiset. Valmistajalla ja suunnittelijalla ei ole meille vielä kasvoja, sillä emme valitettavasti ole vielä päässeet käymään tehtaalla. Käytämme kuitenkin samaa tehdasta kuin eräs amerikkalaismerkki, joten meillä on luottoa siihen, että työntekijöiden olot ovat kunnolliset. Haluaisimme kuitenkin kovasti siirtää ainakin tuotteidemme suunnittelun tulevaisuudessa Suomeen. Valmistusta emme ainakaan lähivuosina voi siirtää Kiinasta tänne, mutta olisi hienoa saada suomalainen suunnittelija Pöllöjen ilmeen taakse. Tarvitsemme vain osaavan suunnittelijan leipiimme!
L: Suomessa suunniteltujen ja valmistettujen tuotteiden kysyntä on kasvanut viime aikoina todella paljon, ja olisi hienoa saada Pöllöt ainakin suunnittelun osalta vastaamaan tuohon kysyntään.Where are the materials of your products sourced from?
A: Mainly from different parts of Asia, these species of wood - bambu, rosewood and ebenwood - don't grow much in Finnish woods. However, all the materials come from FSC certified woods. Bambu especially, is an ecological material in the sense that it grows fast naturally, and there's plenty of it. Bambu is seen as a weed in Asian countries, because it spreads so easily and sprouts in no time.    
Mistä tuotteissa käytetyt materiaalit ovat peräisin?  
A: Suurimmilta osilta Aasiasta, näitä puulajikkeita – bambua, eebenpuuta ja ruusupuuta - kun ei pahemmin Suomen metsissä kasva. Kaikki tulee kuitenkin FSC-sertifikaatin omaavista metsistä. Bambu erityisesti on ekologinen materiaali siinä mielessä, että se kasvaa luonnostaan nopeasti, ja sitä riittää. Bambu nähdään Aasian maissa lähes rikkakasvina, sillä se leviää niin helposti ja kasvaa todella rivakasti.
Going through your homepages, there's a list titled "15 reasons to get a pair of Pöllöt". What do you think are the most important features in sunglasses and how do this come off in Pöllöt?
A: You can stand out of the crowd in these, if you want to. They're really light to wear, too.
L: The lenses don't reflect back, due to their polarization, and they look good on! I actually have a pair of specs made out of our bambu frames, and they are really light to wear, and you don't see everyone else wearing them.
A: We've had a few of our bambu frames made into specs at Helsingin optiikka. They are one of our stockists. In the future, we mean to create lenses according to every customer's personal needs, and develop the possibility of specs in our frames further. 

 Kotisivuiltanne löytyy lista ”15 hyvää syytä hankkia Pöllöt” . Mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä piirteitä aurinkolaseissa ja kuinka nämä toteutuvat Pöllöissä?  
A: Nämä päässä pystyy erottumaan joukosta, jos tahtoo. Lasit ovat myös erittäin kevyet.  L: Linssit eivät häikäise polarisointinsa ansiosta, ja ne tuntuvat ja näyttävät hyvältä päässä. Itselläni on bambukehyksistä teetetyt silmälasit, ja ne ovat todella kevyet käyttää, eivätkä kävele koko ajan kadulla vastaan! A: Joo, olemme teettäneet Helsingin optiikalla muutamat silmälasit Pöllöt-pokiin. He ovat yksi Pöllöjen jälleenmyyjistä.  Tarkoituksena olisi tulevaisuudessa teettää linssejä asiakkaan omien tarpeiden mukaan, ja kehitellä tätä silmälasi-mahdollisuutta siis pidemmälle.
Do pöllöt actually float?
A&L: They do!
 Kelluvatko Pöllöt ihan oikeasti?
A&L: Kelluvat!
I tested this in our pool (betting against Dad, of course, he said there's no way they'll float), and in those circumstances the floating bit was true for the ones made out of bambu, but everything made out of rosewood would just go down to the bottom. Shame, I would be five quid richer now, and would have avoided a very self-aware smirk from my dear father (which would have been better than the five quid, to be honest).

Testasin tätä kelluvuutta uima-altaassamme (ja löin vetoa Isiä vastaan, joka väitti, etteivät lasit varmana kellu), ja niissä olosuhteissa bambulasit kelluivat, mutta ruusupuiset vajosivat pohjaan. Harmi, olisin vitosen rikkaampi, ja olisin välttynyt rakkaan isäni itsetietoiselta virneeltä (joka olisi ehkä ollut tärkeämpää kuin se vitonen, ollakseni täysin rehellinen).How do you plan to develop your product range?
A: We've had some customers come to us with broken lenses in their Pöllöt. Thus we've been developing a technique for the frames, with which the user could change lenses themselves. This would enable using the same frames as specs and sunglasses, too. 

Miten aiotte jatkossa kehittää tuotevalikoimaanne?  
A: Asiakkaat ovat muutamaan otteeseen harmitelleet Pöllöjensä rikkimenneitä linssejä, ja olemme siksi lähteneet kehittelemään pokiin tekniikkaa, jonka avulla niihin saisi tarpeen mukaan vaihdettua itse linssit. Näin mahdollistuisi myös samojen pokien käyttö aurinko- ja silmälaseina.


What are your future plans concerning the brand? What's the next big step, or should I say flight, of Pöllöt?
A: So far we have been concentrating on expanding our collection, and we will definitely continue this in the future. In addition, it would be fabulous to have Pöllöt designed by Finnish designers, and perhaps have some models especially made out of Finnish wood, birch, for example. In the near future, our goal is to expand our resale, it would be a dream come true to have a large chain resell our products. We are also interested in going international, and have actually been talking with some Scandinavian representatives. In comparison to other Nordic countries, the price level in Finland is good, so our product would be a realistic purchase for Nordic consumers in this sense. Russia, especially Moscow, might hold an audience for Pöllöt, too.  

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmanne? Mikä on Pöllöjen seuraava suuri askel, tai pitäisikö sanoa, lento?  
A: Tähän asti olemme keskittyneet malliston laajentamiseen, ja tämä työ jatkuu tulevaisuudessa, ehdottomasti. Lisäksi olisi tosiaan hienoa saada Pöllöille suomalaiset suunnittelijat ja saada kenties joitain malleja valmistettua suomalaisesta puusta, esimerkiksi koivusta. Lähitulevaisuudessa pyrimme myös laajentamaan jälleenmyyntiämme, joku iso ketjuliike jälleenmyyjänämme olisi unelma. Ulkomaat kiinnostavat myös, ja joidenkin alan pohjoismaalaisten edustajien kanssa onkin jo juteltu. Hintataso on Suomessa muihin pohjoismaihin nähden hyvä, joten tuote olisi pohjoismaalaisille kuluttajille siinä mielessäkin realistinen hankinta. Venäjällä, erityisesti Moskovassa, saattaisi olla Pöllöille myös yleisöä.
Who might we already spot wearing Pöllöt?
A: Solonen and Kosola have just been given a pair each, Solonen suprisedly said: "These are actually real specs". Teflon Brothers also have our sunnies, and we pop in Basso Radio every now and then, to name a few.  
Kenen nenällä voimme jo nähdä Pöllöt?
A: Solonen ja Kosola saivat käyttöönsä juuri meidän pokat, Solonen vielä totesi yllättyneenä, että: ”Nää on ihan oikeasti lasit”. Teflon brothers:lla on myös meidän lasit, ja käymme aina silloin tällöin Basso Radiossa kääntymässä, muutamia mainitakseni.


Oh, and me, because the Pöllöt team was wonderful enough to let me choose my favourite pair out of their collection! Oh, and you too. As promised, along with this interview I will be hosting a giveaway, where one of you drooling at these beauties on that side of the screen will be winning a freely chosen pair for themselves. Here's the drill: comment below on what you think of Pöllöt, along with your Instagram name, and the name of your favourite Pöllöt model . If you do not have an Instagram account, send a copy of your comment to me via email to thewildethings@hotmail.com. The giveaway will be ending a week from now, on Monday the 25th of August, at midnight.  The winner will be chosen by a draw and announced on Tuesday the 26th of August, and informed personally on either IG or via email, depending on how you contacted me! To view and select your favourite Pöllöt model, please visit their website at pöllöt.fi.

Follow Pöllöt via Instagram, Facebook and Twitter to receive the latest news, and see the Pöllöt-fans' #pölfie-selfies. Good luck everyone!

Pöllöt nähdään tästedes myös omalla nenälläni, sillä Pöllötiimi antoi minun valita itselleni pokat heidän mallistostaan. Ai niin, ja mahdollisesti sinunkin nenälläsi. Kuten luvattu, julkaisen tämän haastattelun ohella giveawayn, jossa yksi teistä ruudun toisella puolella aurinkolasejani kuolaavista voittaa itselleen valitsemansa Pöllöt. Tässä jutun juoni: kommentoi tämän päivityksen yhteyteen mielipiteesi Pöllöistä, ja jätä kommenttin myös Instagram-nimesi, sekä suosikki Pöllöt-mallisi. Mikäli sinulla ei ole Instagram tiliä, lähetä kopio kommentistasi minulle sähköpostitse osoitteeseen thewildethings@hotmail.com. Giveaway päättyy viikon päästä maanantaina 25. elokuuta keskiyöllä. Voittaja julkaistaan etunimellä 26. elokuuta, ja hänelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagramin kautta, tai sähköpostitse, riippuen siitä, kuinka hän on ottanut minuun alunperin yhteyttä. Valitaksesi suosikki mallisi Pöllöt-mallistosta, vierailethan heidän sivuillaan osoitteessa pöllöt.fi.

Seuraa Pöllöjä Instagramin, Facebookin ja Twitterin kautta kuullaksesi uusimmat uutiset ja nähdäksesi laajan fanijoukon hauskat #pölfie-selfiet. Onnea arvontaan!

Photographs by Jan
and Emma Wilde

Saturday, 16 August 2014

SATURDAY SNACK


A quick snack before I'm off to shooting some goodies from Pöllöt. A tip on making your everyday better: stock on prosciutto crudo and linen napkins. They change the way you look at life. 

Pieni välipala ennen kuin lähden kuvaamaan Pöllöjä. Pieni vinkki arjen kohentamiseen: hanki pellavaiset lautasliinat ja pidä jääkaapissasi aina prosciutto crudoa. Ne antavat elämänasenteelle uuden suunnan.    


photograph by Emma Wilde

Friday, 15 August 2014

PRODUCT OF THE WEEK {33}: Pöllöt Micrathene


They're one gorgeous pair for shielding your eyes from what's left of the summer sun. And all the sun autumn-winter will grant us, too. Pair them with a hot-this-autumn white turtle-neck, some killer leather, and/or a sleek cocoon coat. You'll risk resembling an insect, but who isn't in for being the object for all that buzz? Come back on Monday, and you'll have a chance to win a pair!

Näillä saat silmäsi suojattua vielä kesäauringon viimesäteiltä, ja sopii toivoa, että tarvitset niitä vielä pitkälle syksyynkin. Pue ne trendikkään valkoisen poolopaidan, nahan ja suuren takin kaveriksi. Asukokonaisuudessa saatat muistuttaa hyönteistä, mutta kukapa ei tahtoisi olla kaiken surinan keskipiste? Palaa takaisin maanantaina, ja sinulla on mahdollisuus voittaa pari itsellesi!
Photograph courtesy of pöllöt.fi