Tuesday 7 July 2015

Black Morocco Crochet from Toms - and some Corporate Responsibility


So these Black Morocco Crochet TOMS had been whispering my name for a good while, but I made it a promise to really look into their CSR before purchase. For those of you unfamiliar with the brand, TOMS is originally a canvas alpargatas brand, founded by American Blake Mycoskie in 2006, as a response to witnessing the actions and hardships of a Buenos Aires charity collecting and giving local bare-footed children shoes. The central idea of the brand is condensed in their slogan "One for One", where their promise is: "For every pair of shoes you purchase, we give a new pair of shoes to a child in need". Since 2006, TOMS claims to have given over 35 million pairs of shoes to children in need, through humanitarian organizations. Other TOMS collections also donate similarly to different charities. The TOMS Eyewear collection has helped restore the sight of over 325,000 people through surgery, medical treatment and prescription glasses. The TOMS Roasting Co.  has helped to provide 67,000 weeks of safe water in the 6 countries from which it's coffee beans are sourced. Lastly, the TOMS Bag Collection, launched in 2015, claims to support the training of skilled birth attendants and distribute birth kits that help women to deliver safely, independent of their facilities. For more details about TOMS' charity, read their Giving Report. The numbers and amount of good-will are certainly impressive. However, as much good as it might do, charity alone does not qualify a brand ethically or ecologically sustainable. If the manufacture and outsourcing of the initial product does not follow ethical and ecological values, the meaningfulness of the charity is debunked, don't you agree? Of course, we might argue that doing this much is better than doing not much, but as charity has a mind-blowing market-value, it should always be looked upon critically and all the other impacts of the brand considered. Thus, I wanted to take a good long look at the TOMS Corporate Responsibility pages before I thrust my money in on one for one.

Mustat pitsiset TOMS-kengät olivat kuiskineet nimeäni jo hyvän aikaa, mutta otin asiakseni tutustua TOMSin vastuullisuuslupaukseen kunnolla ennen ostopäätöstä. Teille, joille brändi ei ole ennestään tuttu: TOMS on alpargatas-kangasjalkine brändi, jonka perusti amerikkalainen Blake Mycoskie vuonna 2006 todistettuaan Buenos Airesilaisen hyväntekeväisyysryhmän "jalkineralleja", joissa järjestö jakoi kenkiä vähäosaisille, kengättömille lapsille. Brändin perusajatus on, että jokaista ostettua kenkäparia kohden se lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestön kautta uudet kengät paljasjalkaiselle lapselle jossain päin maailmaa. Vuodesta 2006 laskien TOMS väittää lahjoittaneensa yli 35 miljoonaa kenkäparia yli seitsämässäkymmenessä maassa. Muut TOMS:n tuoteryhmät toimivat samoin. TOMS Eyewear on auttanut palauttamaan näkökyvyn yli 325 000:lle ihmiselle lääkehoidon, silmälasien ja -leikkausten avulla. TOMS Roasting Co. on auttanut hankkimaan 67 000:nen viikon varaston puhdasta vettä niissä kuudessa maassa, joista sen kahvipavut hankitaan. Laukkumallisto, joka lanseerattiin tänä vuonna, lupaa tuoda apua synnytykseen kouluttamalla osaavia synnytysavustajia, sekä jakelemalla tarvepaketteja, jotka auttavat turvalliseen synnytykseen, riippumatta naisen elinolosuhteista. TOMSin hyväntekeväisyydestä voit lukea yksityiskohtaisemmin täältä. Sekä tilastot, että hyväntahtoisuuden määrä ovat siis vaikuttavia. Joskin tällainen määrä avustustyötä voi saada aikaan todella paljon hyvää, se ei kuitenkaan yksissään tee brändistä ja sen tuotteista eettisiä, saati ekologisia. Jos tuotteiden valmistusmenetelmät ovat retuperällä, ne tavallaan nollaavat hyväntekeväisyydellä saavutetun hyvinvoinnin, eikö totta? En halua vähätellä TOMsin aikaansannoksia, mutta koska hyväntekeväisyydellä on valtava markkina-arvo, tulisi sitä aina tarkastella kriittisesti ja tutkia myös brändin muuta toimintaa. Näin ollen päätin tavata TOMSin CSR:n  tarkkaan läpi.


And here is what I found. The TOMS shoes are currently being produced in China, Ethiopia and Argentina, and now apparently small quotas in Haiti as a part of their charity. There is no direct mention of the origin of the materials used for TOMS products, but their direct suppliers are required to "certify on an annual basis that the materials used for TOMS products are produced in accordance with all applicable laws in the countries they do business in". This I am not sure to be a huge validation, as not all of their production countries have environmental or labor laws that would pass under Western scrutiny - or non-corrupt officials to supervise them. It would also be interesting to know in more detail how suppliers certify the origin and manufacture conditions of the materials. As for manufacturing the shoes, TOMS claims to "bring in outside experts to validate their practices, and to engage respected third parties to review and verify their product manufacturers". They claim to having a "respected international inspection and consulting firm" audit their footwear manufacturers. These third-party audits are claimed to be conducted on both announced and unannounced basis (good!), and to include worker interviews, and - most importantly - are promised to "possibly lead to corrective action and influence business volumes and ongoing business relationships". Including worker interviews is important but does not guarantee transparency, as employees are known to be threatened by withdrawal of salaries or loss of employment by their employer previous to such interviews - unless the interviews are conducted out-of-sight. TOMS also claims to define appropriate business practices for their employees, and claims to hold them accountable for complying with the set policies, "including the prevention of slavery and human trafficking within the supply chain"  - this phrase is repeated at least five times on their CSR.

Ja tässä tulokset. TOMSin jalkineet tuotetaan Kiinassa, Etiopiassa ja Argentinassa, sekä pieniä eriä Haitilla, osana TOMSin avustustyötä. TOMSin jalkineisiin käytettyjen materiaalien alkuperästä ei ole suoraa mainintaa, mutta TOMSin suoratavaran toimittajilta vaaditaan, että he "todistavat vuosittain, että TOMSin tuotteissa käytetyt materiaalit valmistetaan valmistusmaan lakien mukaisesti". Lauselma ei herätä suuria tunteita, sillä suurimmissa tekstiilimaissa ei ole ympäristö- tai työlakeja, jotka olisivat millään tavalla rinnastettavissa länsimaiseen lainsääädäntöön. Olisi myös milenkiintoista tietää, kuinka tavarantoimittajat todistavat materiaalien alkuperän ja valmistusolosuhteet. Itse tuotteiden valmistuksen valvontaan TOMS osallistuu "osallistamalla ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka vahvistavat (TOMSin) toimintatavat, ja tekemällä yhteistyötä arvostettujen kolmansien osapuolien kanssa, jotka arvioivat ja tarkistavat (heidän käyttämänsä) tuotevalmistajat". TOMS ilmoittaa sivuillaan käyttävänsä "arvostettua kansainvälistä tarkastus- ja konsultointifirmaa" jalkinevalmistajiensa auditoinnissa. Auditoinnit suoritetaan TOMSin mukaan ilmoitettuina sekä ilmoittamatta (hyvä!), ja ne sisältävät työntekijöiden haastatteluja - ja ennen kaikkea - "saattavat johtaa korjaustoimenpiteisiin ja vaikuttaa liiketoiminnan määrään sekä liikesuhteisiin". Työntekijöiden haastattelu auditointien yhteydessä on tärkeää, muttei ole tae työntekijän hyvinvoinnista, sillä työntekijöitä tiedetään uhkailtavan palkan- ja työpaikan menetyksillä esimiehen taholta, mikäli he puhuvat tehdasta vastaan. TOMS väittää myös määrittelevänsä hyväksytyt liiketoimintamenetelmät työntekijöilleen ja pitävänsä heitä vastuussa niiden noudattamisesta, "mukaanlukien orjuuden ja ihmiskaupan ehkäisemisen tuotantoketjuissa". Viimeinen lauseke toistuu TOMSin CSR:ssä viisi kertaa.  


As for the environmental considerations, the CSR page on TOMS.com doesn't provide much information. It mentions that TOMS offers shoes with sustainable and vegan materials, and promise to be working to expand their amount. Sustainable and vegan shoes include natural hemp, organic cotton (note: not Fair Trade), and/or recycled polyester. Also, all the TOMS shoe boxes are made from 80% recycled post-consumer waste and printed with soy ink. Both are admittedly good qualities, but whilst these positive factors are mentioned, the CSR does not document where or how the materials that are currently used in the majority of their products (as I understand it), are made. I can't find information about how the fabrics are dyed or how the leather is tanned, and what kind of cattle it is sourced from (meat industry by-product or not?). A product's webshop page does not state where the shoe or the materials used for it are made. As for certifications and memberships, TOMS is currently a member of the AAFA (American Apparel and Footwear Association) and claim to actively take part in their Environmental and Social Responsibility Committees. TOMS is also a member of the Textile Exchange, and claim to be working with them to support the efforts to use more sustainable materials. I am not familiar with AAFA, but know that being a member of the TE does not mean a company's materials are certified or validated, membership has to be bought and nearly everyone is a member (including companies like Nike that don't exactly have a clean record). TE, as I understand it, is more of an informative non-profit organization, providing information about sustainable textile options for it's clients. Being a member proves - that the company is a member.  

Ympäristöasioista ja valmistusprosessista TOMSin CSR:ssä ei sitten juurikaan puhuta. CSR:ssä mainitaan, että TOMS valmistaa joitakin jalkineita ympäristöä säästävistä ja vegaanisista materiaaleista ja lupaa työskentelevänsä niiden lisäämiseksi. Ympäristöä säästävät ja vegaaniset jalkineet valmistetaan hampusta, luomupuuvillasta (huom! ei Reilun Kaupan puuvillaa), ja/tai kierrätetystä polyesteristä.  TOMSin kenkälaatikot valmistetaan 80%:sesti kierrätetystä post-consumer jätteestä ja painetaan soijamusteella. Nämä ovat kieltämättä ihailtavia asioita, mutta näiden positiivisten asioiden lisäksi CSR ei esimerkiksi raportoi missä ja miten materiaalit, joita ymmärtääkseni käytetään vielä suurimmassa osassa TOMSin tuotantoa, valmistetaan. En löydä tietoa kankaisiin käytetyistä värjäysmenetelmistä tai nahan parkitsemisesta tai siitä, millaisesta karjasta nahka saadaan (lihateollisuuden sivutuote vai ei?). Minkään tuotteen verkkokauppasivusta ei selviä, missä kyseinen tuote on valmistettu tai mistä siinä käytetyt materiaalit tulevat. Mitä sertifikaatteihin ja järjestöjäsenyyksiin tulee, TOMS kuuluu AAFA:an ja väittää osallistuvansa aktiivisesti sen ympäristö- ja sosiaalikomiteoihin. TOMS on myös Textile Exchangen jäsen, ja väittää tekevänsä heidän kanssaan töitä ja tukevansa yritystä käyttää ympäristöystävillisempiä materiaaleja. En tunne AAFA:aa kovin hyvin, mutta käynti TE:n sivuilla paljasti, että kyseessä on yritys jonkia jäseneksi voi liittyä kuka tahansa (jolla on käyttää siihen 3,000 dollaria vuodessa), eikä jäsenyys ymmärtääkseni tarkoita, että yrityksen materiaalit tai tuotantotavat olisi jollain tavalla tarkastettu tai sertifioitu - ja sen jäseniä ovat lähestuloon kaikki (myös esim. Nike, jolla ei ole se puhtoisin  maine). Mikäli ymmärrän oikein, TE on lähinnä informatiivinen voittoa tavoittelematon osapuoli, joka valistaa brändejä ja yrityksiä kestävämpien materiaalien käytön mahdollisuuksista. Jäsenyys merkitsee vain - no, jäsenyyttä. Se ei ole tae aktiivisuudesta kyseisten asioiden parissa.  


In the end, I don't have a lot to say for TOMS. My problem is, that there is an astounding amount of information on their humanitarian work, but next to nothing about the values of their initial product. Here, where the entire brand is marketed through doing good and taking care, it isn't a question of whether it suits the brand's image to speak about it's products' ecological and ethical values. It isn't a question of budget or possibility - if accurate statistics can be gained on their charity, they could be sourced for the production process as well. My problem is that the consumer is not informed, so does TOMS have something to hide? TOMS, pioneering the integration of charity in their business, would be the perfect brand to set an example (for both consumers and other companies), in providing a completely transparent production process. However, their Corporate Responsibility statement is much of the same jargon that can be read on the pages of any international brand, including those with a bad reputation. What are your thoughts? Do you think that when a brand takes such vast action in humanitarian work that we should blindly believe their production and outsourcing ethical, too? Do you think it compensates for any harm done during production? Which do you think would be better for other companies to incorporate in their business model, charity or ethical materials and production processes? Do you consider it misleading that TOMS is marketed so strongly through their charity, when they might (for all we know) be using materials and/or production processes that are unethical? I'd love to read about your thoughts and opinions, whilst I go back and forth wondering whether my new shoes are doing as much humanitarian aid as I am lead to believe. 

Loppujen lopuksi en voi siis juurikaan puhua TOMSien puolesta. Suurin ongelma on, että TOMSin hyväntekeväisyydestä kerrotaan todella paljon, mutta tuotteista itsestään ei juuri mitään. Brändinä TOMSissa on juurikin kyse auttamisesta ja huolehtimisesta, joten ei ole kyse siitä, etteikö läpinäkyvän tuotantoprosessin tavoittelu sopisi brändin imagoon. Budjetti tai mahdollisuudet eivät rajoita tuotetietojen parempaa tiedottamista - hyväntekeväisyydestä on todella tarkkaa statistiikkaa, joten varmasti onnistuisi tiedonhankinta myös tuotantopuolelta. Tietoja ei kuitenkaan jaeta kuluttajalle asti, joten onko TOMSilla jotain salattavaa? TOMS on ollut pioneerina integroimassa hyväntekeväisyyden liiketoimintamalliinsa, joten se toimisi täydellisenä esimerkkinä (sekä kuluttajille että muille yrityksille), jos se julkaisisi läpinäkyvän tuotantoprosessin. Heidän CSR:sä on kuitenkin samaa jaarittelua kuin kaikkien muidenkin kansainvälisten brändien, niidenkin, joilla on huono maine tässä suhteessa. Mitä mieltä sinä olet? Kun brändi toimii näin kattavasti hyväntekeväisyyden parissa, pitäisikö meidän uskoa sokeasti sen hoitavan myös tuotantonsa eettisesti? Korvaako näin laaja hyväntekeväisyys mielestäsi epäeettisen tuotannon? Pitäisikö muiden yritysten priorisoida mieluummin hyväntekeväisyys vai eettinen alihankinta ja tuotanto? Onko mielestäsi harhaanjohtavaa, että TOMSia markkinoidaan niin vahvasti hyväntekeväisyyden kautta, kun he saattavat käyttää epäeettisiä materiaaleja ja tuotantotapoja? Olisi mielenkiintoista lukea ajatuksianne ja mielipiteitänne asiasta, kun samalla arvuuttelen ovatko uudet kenkäni sittenkään kuukauden hyvä teko. 

                   


Photographs by Emma Wilde
video courtesy of TOMS

No comments:

Post a Comment

The Wilde Things . All rights reserved. BLOG DESIGN BY Labinastudio.