Friday 18 December 2015

We Started This | Redefining Second Hand


Toisen vanha vaate. Siinä ajatus, joka herättää monenlaisia mielipiteitä. Itse en ole koskaan kavahtanut ajatusta, että vaatettani on käyttänyt joku muu minua ennen. Päinvastoin, vanhat vaatteet ovat aina olleet minulle aarteita, koska niillä on mielenkiintoisempi tarina kuin uusilla vaatteilla. Second handia, kuten uusiakin vaatteita, on kuitenkin tarjolla monenmoista ja juuri kaikenkirjava tarjonta on varmasti yksi syy sille, miksi moni edelleen kiertää ne kaukaa. Kestävämmästä kuluttamisesta on kuitenkin tullut viime vuosina trendikästä. Tavarat vaihtavat omistajaa valonnopeudella Facebookin erilaisissa "kirppisryhmissä", uusia "fewer, better"-brändejä syntyy kuin sieniä sateella ja KonMari on uinut jokaisen naisen lukulistalle. Tästä huolimatta second hand vaatteiden ostaminen tarkoitti vielä jokin aika sitten joko a) oravannahkakauppoja toisen yksityishenkilön kanssa, b) tonkimista hyväntekeväisyyskirppiksillä tai c) ravaamista erinäisissä second hand-liikkeissä, joiden ahtaat liiketilat ovat täyteenpakattuja, ja jotka on siroteltu kuin kiusallaan hajalleen pitkin kaupunkia. Sitten kuvioiohin tuli We Started This.

Someone else's old clothes. There's a thought that provokes all kinds of reactions. Personally, I have never shunned the idea of wearing garments that have previously belonged to someone else. On the contrary, second hand items have always been treasures for me, as they are often more unique and of better quality than new clothes. Unfortunately, second hand, just as new clothes, is sold in a variety of qualities, and the iridescent selection is without doubt one of the reasons why many people still squint wearing second hand. However, sustainable consuming has raised its profile recently. Commodities move from one owner to the next at the speed of light within Facebook's "second hand groups", new "fewer, better" brands are established at a throttling pace and KonMari is on everyone's reading list. Nevertheless, not long ago buying second hand clothing in Helsinki still meant either a) bartering awkwardly with another private citizen or b) rummaging at charity shops or c) getting a week's workout by trecking between the town's packed second hand shops, all scattered, as if by purpose, in completely different directions.But then, along came We Started This


WST on vuonna 2013 perustettu second hand-vaatteiden verkkokauppa, joka on jo kaksivuotisella alkutaipaleellaan saavuttanut useita  huomionarvoisia merkkipaaluja. Eikä ihme; WST on tullut markkinoille juuri oikeaan aikaan ja lunastanut ammattimaisella otteellaan uskomattoman pitkään tyhjänä lojuneen, laadukkaita second hand-vaatteita myyvän online-offline konseptin markkinapaikan. Kasvava kysyntä tiedostavammille kulutustavoille on huomattu myös WST:llä: "Olemme entistä tietoisempia siitä, miten kuluttamisemme vaikuttaa ympäristöömme. Haluamme kuluttaa yhä vastuullisempia tuotteita, jotka vastaavat arvomaailmaamme ja kunnioittavat toisia ihmisiä, sekä ympäristöämme. Meillä on tarve omistaa vähemmän, sekä panostaa tuotteisiin ja palveluihin, jotka parantavat tavalla tai toisella elämänlaatuamme. Second hand -vaatteet ovat yksi esimerkki tästä, ja vaatteiden uudelleenkäyttö on yksinkertaisesti järkevää."

WST is an online shop for quality second hand clothing and has, since its establishing in 2013, acchieved some remarkable milestones. And no wonder; WST came to the market at precisely the right moment, filling the (astonishingly) gaping marketplace for a quality second hand clothing online-offline concept, with their extremely professional touch. The growing demand for more sustainable ways to consume has not gone unnoticed at WST either: "Yes, there has been a great shift towards the preference of buying items and using services that are meaningful in many ways. People are inclined to buy and own less, and look for items that enhance the overall quality of their life. Second hand clothing is one example of this and there is a common understanding of why it makes sense to reduce, re-use and recycle."


WST:n missio on määritellä uudelleen käsite 'second hand clothing' ja tehdä second hand-vaatteista realistinen, sekä houkutteleva vaihtoehto uuden ostamiselle. Miksi second hand sitten kaipaa uudelleen määrittelyä? "Haluamme, että second hand saavuttaa täyden potentiaalinsa. Uskomme, että second hand -vaatteet voivat olla aito vaihtoehto uuden ostamiselle, tyylistä tai laadusta tinkimättä. Siksi olemme panostaneet mallistoon, jossa nämä asiat on otettu huomioon. Olemme luoneet palvelun, jossa hoidamme kaiken vaatteen myymiseen liittyvän, jotta second hand vaatteiden ostaminen ja myyminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja inspiroivaa".

WST's mission is to redefine the concept of second hand clothing and to make second hand both a realistic and attractive alternative for buying new. But why does 'second hand' need to be redefined? "We want second hand to reach its full potential. We believe that second hand can be a genuine alternative to buying new, without compromising style or quality. That’s why we have created a collection that is easy-to-shop and ready-to-wear. Around our carefully curated collection we have created a service where we take care of the practicalities involved in selling and promoting the products, so that selling and buying second hand would be both effortless and inspiring."


Kauppakeskukset mielletään usein ökykulutuskulttuurin symboleiksi, kun taas kestävämpää muotia on saanut ostaa lähinnä hajanaisista pikkuputiikeista. Kauppakeskuksilla on täten ollut yliote kuluttajiin helppoutensa vuoksi. WST voitti kuitenkin Cityconin Citycontest-kilpailun, jonka pääpalkintona oli liiketila kauppakeskus Iso Omenassa, Espoossa. Liike avasi ovensa 3.8. ja on nyt auki viidettä kuukautta, eikä asiakkaista vaikuta olevan puutetta. Vanhat valta-asetelmat saattavat siis viimein käydä läpi hienoista muutosta. "Citycontest-kilpailussa etsittiin uusia ideoita kauppakeskuksiin. Konseptimme, jossa second hand on osa kauppakeskuksen valikoimaa sekä fyysisenä liikkeenä että verkkokauppana, sai varsin positiivisen vastaanoton. Idea valittiin kilpailun voittajaksi, minkä myötä teimme suomalaista kauppakeskushistoriaa olemalla ensimmäinen second hand -liike ostoskeskuksessa. Olemme innoissamme siitä, että uusi sijainti ja toimintatapa mahdollistavat laajentumisen. Tarjoamme vaihtoehdon suurelle käyttäjäkunnalle myös myydä käyttämättömäksi jääneitä vaatteitaan, ja sitä myötä toiminnallamme on suurempi vaikutus kauppakeskusten perinteiseen ostokulttuuriin".

Shopping centers are often perceived as symbols of over-consumption, whereas conscious alternatives are often only available in scattered boutiques and webshops. Shopping centers' selections have thus had the advantage of being more easily available to consumers. However, WST won Citycon's Citycontest in July, scoring a retail space in the Iso Omena shopping center. The WST shop opened its doors on the third of August and is now in business for its fifth month - with no signs of slowing down. It seems the old positions might slowly be shifting."The Citycontest competition by Citycon looked for new ideas to be implemented in shopping centers. We proposed a concept where second hand clothing is part of the shopping center's selection and online meets offline. Also, the idea is that people can bring items to be sold, thus creating an ecosystem of re-using. This was the winning idea and we made retail history by being the first ever second hand store in a Finnish shopping mall. Winning the competition was exciting, because it will allow us to expand, and cater to a wider audience, which means that our business has an increasing potential to influence the traditional consumer culture of shopping centers. 


Ostoskeskuksissa myymisen lisäksi vaatteiden tehokasta kierrättämistä edesauttaisi tietenkin se, että kuluttajalle kerrottaisiin jo ostohetkellä, miten ostettu tuote kannattaa kierrättää, kun sitä ei enää itse käytä. Historiallisen Citycontestin voiton jälkeen WST lanseerasikin upean yhteistyökuvion Marimekon kanssa: "Tällä hetkellä luomme uusia tapoja, joilla brändit voivat olla mukana kannustamassa asiakkaitaan uudelleenkäyttämään heidän tuotteitaan. Lanseerasimme konseptin Marimekon kanssa, jonka puitteissa heidän työntekijänsä toivat meille vähälle käytölle jääneitä Marimekon tuotteitaan myyntiin, ja joista me sitten kokosimme second hand -malliston. Tulevaisuudessa haluamme olla mukana kehittämässä entistä laajempia konsepteja ja mahdollisuuksia kuluttaa muotia vastuullisemmin. Haluamme taistella kertakäyttökulttuuria vastaan. Mielestämme muotiyritysten on otettava suurempi vastuu siitä, miten tuotteet kestävät aikaa ja käyttöä. Kierrättämällä omia tuotteitaan vaatebrändit viestivät, että heidän tuotteensa kestävät useamman kierroksen ennen niiden elinkaaren päättymistä. Samalla kierrättäminen kannustaa yrityksiä varmistamaan, että heidän suunnittelu- ja tuotantoprosessinsa tukevat tätä ajatusta. "

In addition to bringing second hand clothing to shopping centers, it would of course contribute to a more effective cycle if clothing brands informed their customers - at the register - on how to recycle their clothes once they no longer use them. After scoring their historical business space in the Citycon contest, WST launched an incredible collaboration with Finnish design house Marimekko: "We are currently creating new ways for brands to engage their customers in re-using their products. We launched a concept together with Marimekko, where their employees brought us Marimekko items that they no longer use and we merged them into a second hand Marimekko collection. In the future, we want to be part of creating even more extensive concepts for sustainable fashion. From our part, we want to rebel against the current culture of disposable goods. We think that fashion brands should take more responsibility over their items’ durability. By recycling their own items, fashion brands also have a chance to demonstrate that their products last through several life cycles. Furthermore, we want to encourage brands to ensure that their design and manufacturing processes reinforce this idea."Loppujen lopuksi hyödyllisintä olisi kuitenkin, jos kuluttaja miettisi jo ostohetkellä, miten vaatteen elinkaari jatkuu sitten, kun hänellä ei enää ole sille käyttöä. Kaikkia vaatteita ei kuitenkaan kannata edes ajatella eteenpäin myytäviksi, koska second hand-vaatteiden laatutaso perustuu uutena ostetun vaatteen laatuun. Jos vaate nukkaantuu ja hapertuu kolmen pesun jälkeen, on turha ajatella, että se kestäisi käyttöä vielä toisella kuluttajalla. Millaisia vaatteita sitten kannattaa myydä eteenpäin? "Kaikki lähtee tuotteen laadusta. Jos tietty vaatekappale on kestänyt käytössä pitkään, sillä on eräänlainen takuu, että se kestää käyttöä myös jatkossa. Tällaisia second hand -vaatteita kannattaa ostaa ja myydä. Parhaat second hand -vaatteet on tehty luonnonmateriaaleista kuten silkistä, villasta tai nahasta. Ne kestävät käyttöä hyvin, ja niitä on helppo huoltaa. Ajaton suunnittelu tuotteissa takaa jälleenmyyntiarvon säilymisen myös vuosien käytön jälkeen, ja tuotteilla on sitä kautta potentiaalia tulla vaatekaapin kulmakiviksi - ja päätyä päivittäiseen käyttöön myöhemminkin.  Asiakkaamme ovat usein kiinnostuneita etenkin tunnetuimmista pohjoismaalaisista- ja nuorten suunnittelijoiden tuotemerkeistä".

In the end, it might just be most beneficial to think how the life cycle of a garment will continue once we no longer have use for it - before we decide to buy it in the first place. Not all garments, however, are suitable to be sold on as second hand, because their quality is not adequate to last a second cycle as such. If a garment pills and has lost half of its colour by the time you wash it the third time, there's no hoping that it will last with a second owner. So what kinds of items can be sold on? "It’s all about the quality of the piece. If an item has lasted long even in every-day use, there is strong evidence that it will do so in future use with the new owner as well. These kind of pieces are worth investing in and selling onwards later. Perfect second hand products are high-quality, made of natural materials such as silk, leather or wool and have a timeless design, and therefore have great potential to be cornerstones of a functional wardrobe. Our customers are especially interested in well-known Nordic brands and young designers."

ARVONTA ON PÄÄTTYNYT, VOITTAJA ON JENNI V.
THE GIVEAWAY HAS ENDED, THE WINNER IS JENNI V.

Arvonta! 
WST:n kaksivuotisen taipaleen (ja joulun!) kunniaksi järjestimme yhdessä teidän lukijoiden iloksi lahjakorttiarvonnan. Arvomme kaikkien kommentoineiden kesken yhden 50 euron lahjakortin WST:lle. Kerro kommenttiboksissa, miten itse kierrätät vaatteitasi ja ostaisitko vaatteita käytettynä - vaikka WST:ltä. Liitä kommenttiisi Instagram-nimesi tai sähköpostiosoitteesi. Mikäli sinulla ei ole instagram-tiliä tai et halua jättää sähköpostiosoitettasi julkisesti, lähetä kopio kommentistasi minulle sähköpostitse osoitteeseen thewildethings@hotmail.com. Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan mahdollisen arvontavoittosi ilmoittamiseen, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Arvonta päättyy keskiyöllä 25.12.  Voittaja saa siis yhden joululahjoistaan hieman myöhässä!  
Giveaway! 
To celebrate WST's second birthday (and Christmas!) we have arranged a gift card giveaway! We are giving away one 50 euro giftcard to We Started This. To take part in the giveaway, comment below and tell us how you recycle your clothes, and would you buy clothes second hand. Leave your Instagram name or email address along with your comment. If you do not have an Instagram account, or do not wish to announce your email address publicly, please email a copy of your comment to me at thewildethings@hotmail.com. Your email address will only be used to get in contact with you, in case you win. Your email address will not be passed on to any third parties. The giveaway ends on the 25th of December at midnight. The winner will recceive one of their Christmas gifts a little late! 
Wearing:

Filippa K dress WST / Wool coat second hand / Heels Oscaria 

Photographs by Jan

15 comments:

 1. Ensin tarjoan/myyn kavereille ja sisaruksille käytetyt vaatteeni, loput vien kirpparille ja jos siellä ei mene kaupaksi niin lahjoitan usein paikalliselle seurakunnalle tms. Insta @stylistdiaries

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos kommentista Alessia!

   Itsekin kysyn usein kavereilta ensin :) Kirpparilla myyminenkin on ihan hauskaa jos kävijät ovat asiallisia! Esim. kattilahallin kirppis on ollu parina kesänä hyvä paikka. Onnea arvontaan!

   Delete
 2. Suomessa kierrätän vaatteita yleensä viemällä ne UFFin tai Fidan keräyslaatikkoon, koska se on helpoin tapa. Muutamat kengät olen myynyt nettihuutokaupassa. Ostan paljon second hand kaupoista, koska en välitä viimeisimmistä trendeistä, ja rakastan erityisesti vanhoja villakangashameita. Olen nyt asunut muutaman vuoden Japanissa, ja täällä valitettavasti vaatteiden kierrätys ei ole kovin yleistä. Perinteisesti ihmiset kuulemma suhtautuvat nihkeästi jonkun aikaisemmin käyttämiin vaatteisiin. Vintage-liikkeitä löytyy muutamia, mutta ne ovat usein hintatasoltaan kalliita ja usein vaatteet saattavat olla tuontitavaraa ulkomailta. Kimonoja kuitenkin kierrätetään ahkerammin, ja second hand kimonoista on tullut suorastaan buumi viime aikoina. @illusia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos kommentistasi Illusia!

   Olen myös ymmärtänyt, että Japanissa ei juuri toisten vanhoja vaatteita käytetä. Tästä taisi nousta keskustelu, kun joku oli kirjoitellut KonMarista ja ihmetteli sitä, että kirjassa ei käsitellä lainkaan sitä, mitä hylätyille tavaroille tehdään. Onneksi (ymmärtääkseni) Suomalaiset eivät kehtaa heittää ehjää hyvää tavaraa roskikseen! Onnea arvontaan!

   Delete
 3. Käytän vaatteet yleensä niin loppuun, että kierrätän viemällä ne paikalliselle eläinsuojeluyhdistykselle eläinten alusiksi ja siivousräteiksi. Myyntikelpoiset menevät saman yhdistyksen kirpputorille tuottamaan rahaa tärkeään toimintaan. WST:stä olisin pari viikkoa sitten tilannut, mutta joku ehti viedä haluamani tuotteen nenän alta... ehkä parempi onni ensi kerralla. contagiouslunacy ( a ) hotmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hieno homma, että autat eläimiä! itsekin olen SEY:n kuukausilahjoittaja, mutta haluaisin tehdä eläinten hyväksi jotain konkreettisempaa. Se on paha, kun second handia on usein vain se yksi kappale - voi olla, että joku nappaa sen nenän alta. Onneksi WST:lle tulee jatkuvasti aivan ihania juttuja myyntiin, onnea ensikerralle sekä arvontaan!

   Delete
 4. Suosin luonnonmateriaaleja; etenkin villaa, silkkiä ja nahkaa. Ostan useimmiten vaatteeni second handina ja niin kuin kerroit, jos vaate on hyvälaatuinen se kestää monta kulutuskertaa. Yleensä käytän itse vaatteet loppuun, tarjoan/myyn ystäville, joskus saatan jotakin myydä nettikirppiksellä, siivouspäivänä ulkokirpparilla, ottaa myyntipöydän lähikirpparilta ja lopulta jääneet vaatteet viedä kierrätykseen. En kuitenkaan tee itsestäni asian suhteen marttyyria,jos tarvitsen jonkin tuotteen uutena, niin mietin tarvitsenko sitä oikeasti ja ostan laadultaan kestävän tuotteen, että voin käyttää sitä vuosia, joissakin tapauksissa vuosikymmeniä vrt.oikein hoidetut nahkakengät ja -laukut. Haluan ainakin uskotella itselleni pelastavan oman palan maailmaa pienillä hyvillä teoilla. @Nia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Luonnonmateriaalien suosiminen on yksi huippukeino saada vaatteet kestämään. Niitä kun voi huoltaa ja kunnostaa helpommin kuin keinokuituja! Yritän itse ostaa parhaani mukaan aina vain tarpeeseen ja hillitä vaatekaappini kiertoa - kierrättäminen on hyvä, mutta jos vaatekaappi vaihtuu jatkuvalla tahdilla, ei kierrättäminen enää kompensoi valtavaa uuden vaatteen ostamista. Yritän itsekin miettiä niin uutta kuin second handia ostaessani, että tarvitsenko vaatetta tosiaan.

   Delete
 5. Kiitos arvontavinkistä! ;) WST on tuttu, olen usein selaillut heidän nettikauppaansa, mutta olen tosi huono tilamaan netistä ja vielä en ole tilannut mitään.. Ehkäpä tähän tulee pian muutos :)

  Ostan vaatteita käytettynä jonkin verran. Ennen kiertelin kirppareita enemmänkin, nykyään harvemmin lähinnä ajanpuutteen vuoksi. FB-kirppareilla on usein hirveästi kivoja juttuja myynnissä mutta ehdin yleensä vasta kymmenentenä jonoon :) Huomaa kyllä, että opiskeluaikojen alussa, kun oli enemmän aikaa mutta vähemmän rahaa, saatoin viettää kauan aikaa huuto.netissä, kirppareilla jne. Nykyään ylipäätään on aikaa vähemmän kierrellä kaupoissa, tulee osteltua vähemmän vaatteita. Teen enemmän tarpeen mukaan täsmäiskuja :) Kirppareilta etsin aina erityisesti laadukkaita matskuja.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos kommentistasi, Viena! Näinhän se on, että second handin ostaminen vaatii usein enemmän aikaa, koska yhtä vaatetta on vain se yksi. WST on siinä mielessä kiva, että heidän valikoimaansa voi seurata lähtemättä tonkimaan minnekään. Vaatteilla on myös vaihto- ja palautusoikeus, second handin kokojen määrittely kun voi olla haastavaa. Onnea arvontaan ja hyvää joulua!

   Delete
 6. Kaikki viimeisimmät vaatelöytöni olen tehnyt kirpputoreilta ja secod hand-liikkeistä. Olen second handin suurkuluttaja ja pyrin nykyään tekemään suurimman osan ostoksistani tätä kautta. Iän myötä olen alkanut tarkkailemaan tuotteita entistä tarkemmalla silmässä ja kriittisemmin. Tahdon tehdä laadukkaita valintoja. Lempparikirpparit löytyvät kaikki Tampereelta ja ehdottomia suosikkejani ovat Pirkan kirppis, Radio kirppis sekä Fidat. Kierrätämme paljon vaatteita ja tavaraa myös ystävien kesken. Wst on yritys, joka onnkiehtonut minua jo todella pitkään ja tuotteet mitä heillä on myynnissä on juuri mun makuun! Eli lahjakortti tulisi kyllä varmaan käyttöön :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. @jennivaltee
   jenni.valtee@gmail.com

   Delete
  2. Kiitos kommentistasi Jenni! Kannattaa tosiaan tarkkailla mistä vaatteet ovat peräisin. Onnea arvontaan!

   Delete
 7. Miten mielenkiintoinen konsepti, tätä luki ilolla kun etsin koko ajan uusia, kivoja tapoja löytää käytettyjä vaatteita. Kierrän jonkun verran kirpputoreja ja erityisesyi UFFia/Tallinnan Humanaliikkeitä vaatteiden perässä ja vanhat, käyttämättömät vaatteet lähtevät poikkeuksetta kiertoon. Viime vuosina on yleistynyt myös vaatteiden vaihtaminen kavereiden kesken, mikä on erityisen helppoa. WST:sta en ollutkaan vielä kuullut, mutta kuulostaa ihan mahtavalta.
  tiiasorm@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Humanat on parhaita! Löysin hameen sieltä kesällä ja pulitin siitä jopa euron. Tallinnassa on humanoissa todella usein 1-2€ päivät. Onnea arvontaan!

   Delete

The Wilde Things . All rights reserved. BLOG DESIGN BY Labinastudio.